Hogyan zajlik a családterápia, párterápia?
 
   A családokat vagy párokat egy terápiás helyiségben lehetőség szerint egy férfi és egy női terapeuta fogadja, hogy mindkét nem szempontjai képviselve legyenek. Az első találkozáson feltárják a problémát, és úgynevezett "szerződést" kötnek, amelyben a terápia céljait, kereteit fogalmazzák meg.

   A családterápia módszereivel körülbelül 8-10 alkalom szükséges ahhoz, hogy a pozitív változás elinduljon. Egy alkalom másfél óra, s a találkozások kéthetenként követik egymást. Két "ülés" között feladatokat is kapnak a családok (például családfa rajzolása, fényképek válogatása, meghatározott közös programok szervezése stb.), amelyek összhangban vannak a terápiás célokkal, s támogatják a terápia sikerét.

   A találkozások alkalmával foglalkoznak az eredeti családoktól örökölt "szülői  és házastársi mintákkal". Vagyis felelevenítik, tudatosítják  azokat a meghatározó élményeket és szokásokat, amelyek a gyermekkori családban érték őket  Megvizsgálják, hogyan hat mindez az aktuális életükre, párkapcsolatukra, szülői szerepükre, a családtagokkal kapcsolatos kimondott vagy kimondatlan elvárásaikra.Átgondolják, milyen szerepek, szabályok alakultak ki a jelenlegi családban, s ezek mennyire változnak rugalmasan az úgynevezett "életciklusoknak" (a családtagok életkorából és élethelyzetéből adódó változásoknak) megfelelően.

   Sokat foglalkoznak a családtagok közötti kommunikációval is: hogyan képviselik az egyes családtagok az igényeiket, elvárásaikat; hogyan kezelik a konfliktusokat; hogyan fejezik ki az érzelmeiket? Milyen reakciót vált ki a másikból az igények és érzelmek kifejezése (például elzárkózik? védekezik? támad? stb.), és hogyan hat ez a kapcsolatra? A családterápiás üléseken a terapeuták és a család közösen megfejtik, hogy milyen szerepet tölt be életükben a beavatkozást szükségessé tevő tünet. A családterápiás gondolkodásmód szerint a tünetre "szüksége van" a rendszernek, hogy fenntartsa az egyensúlyt. A terápia során abban kell segíteni, hogy a család egy új, egészséges egyensúlyt találjon, amiben a rendszernek már nincs szüksége a korábbi tünetre.